Terms of service

Uslovi korišćenja

Usluge internet sajta Bobi nakit dostupne su svim korisnicima starijim od 13 godina. Da biste stekli pravo na punopravnu upotrebu svih funkcionalnosti uključujući i poručivanje artikala, morate se registrovati koristeći standardnu formu koja se nalazi na sajtu. Vi snosite punu odgovornost za istinitost navedenih informacija i zaštitu poverljivosti korisničkog imena i lozinke koje ste odabrali. Ukoliko je korisničko ime koje odaberete uvredljivo, zaštićeno autorskim pravima ili podražava tuđ identitet, Bobi nakit zadržava prava da odbije vaše odabrano ime.
Svi tekstualni, vizuelni i drugi elementi na našem vebsajtu (isključujući sadržaje u vašem vlasništvu koje ste sami priložili) su vam dati na uslovno korišćenje za potrebe unapređenja naših usluga i ne smeju se koristiti u bilo koje druge svrhe. Neki od ovih materijala bi mogli biti zaštićeni autorskim pravima i njihova neovlašćena upotreba povlači sankcije propisane zakonom.
Prilikom korišćenja Bobi nakit vebsajta takođe se obavezujete da nećete prekršiti bilo koje druge zakonske propise i norme, niti ćete neovlašćeno koristiti naše usluge u komercijalne svrhe. Bobi nakit zadržava puno pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj vebsajta, uključujući proizvode u ponudi i njihove cene, u skladu sa trenutnim stanjem na tržištu i poslovnom politikom kompanije. Uslovi korišćenja kako su ovde objavljeni mogu biti u svakom trenutku izmenjeni, uz pravovremeno objavljivanje svih izmena na ovim stranicama.