Zbog trenutne nepovoljne situacije sa kurirskim službama, do daljnjeg ne šaljemo nakit. Hvala na razumevanju.

Terms of service

Uslovi korišćenja

Usluge internet sajta Bobi nakit dostupne su svim korisnicima starijim od 13 godina. Da biste stekli pravo na punopravnu upotrebu svih funkcionalnosti uključujući i poručivanje artikala, morate se registrovati koristeći standardnu formu koja se nalazi na sajtu. Vi snosite punu odgovornost za istinitost navedenih informacija i zaštitu poverljivosti korisničkog imena i lozinke koje ste odabrali. Ukoliko je korisničko ime koje odaberete uvredljivo, zaštićeno autorskim pravima ili podražava tuđ identitet, Bobi nakit zadržava prava da odbije vaše odabrano ime.
Svi tekstualni, vizuelni i drugi elementi na našem vebsajtu (isključujući sadržaje u vašem vlasništvu koje ste sami priložili) su vam dati na uslovno korišćenje za potrebe unapređenja naših usluga i ne smeju se koristiti u bilo koje druge svrhe. Neki od ovih materijala bi mogli biti zaštićeni autorskim pravima i njihova neovlašćena upotreba povlači sankcije propisane zakonom.
Prilikom korišćenja Bobi nakit vebsajta takođe se obavezujete da nećete prekršiti bilo koje druge zakonske propise i norme, niti ćete neovlašćeno koristiti naše usluge u komercijalne svrhe. Bobi nakit zadržava puno pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj vebsajta, uključujući proizvode u ponudi i njihove cene, u skladu sa trenutnim stanjem na tržištu i poslovnom politikom kompanije. Uslovi korišćenja kako su ovde objavljeni mogu biti u svakom trenutku izmenjeni, uz pravovremeno objavljivanje svih izmena na ovim stranicama.